Whatsapp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya kullanıcıları ruh hallerini belirtmek adına farklı durum sözleri paylaşmakta. Hazırladığımız durum güncellemeleri, anlamlı sözler kategorisinin bu bölümünde WP, FB, Instagram İngilizce dilde üzgün sözleri paylaşıyoruz.

çorbada seninde tuzun olsun
 • My silence is just another word for my PAIN. (Sessizlik yalnızca acımı temsil eden bir başka kelime)
 • People cry, not because of weakness, It’s because they’ve been strong for too long. (İnsanlar ağlıyor, fakat güçsüz olduklarından değil. Uzun zamandan beri güçlü kaldıkları için.)
 • I am slowly giving up. (Yavaşça vazgeçiyorum.)
 • Make the most beautiful Mistakes, mine is you. (En güzel hatalar yap, benimki sensin.)
 • You’re the only exception. (Sen yalnızca istisnasın.)
 • Being Ignored, worst feeling ever. (İhmal edilmek, en kötü his.)
 • I’m not afraid to fall in LOVE, I’m afraid to fall for a wrong person again. (Aşık olmaktan değil, aynı yanlış insana denk gelmekten korkuyorum.)
 • A beautiful girl with gorgeous Eyes, a hidden world of Hurt & Lies. ( Devasa gözleriyle bir güzel kız, acı ve alanlarla dolu gizli bir dünya.)
 • I fall too fast, crush too hard, forgive too easy, and care too much. (Çok hızlı düşeceğim, çok sert çarpacağım, çok kolay affedeceğim ve çok umursayacağım.)
 • I’m leaving for our own Good, Now i’m happy, how about you? (İyiliğimiz için ayrılıyorum ve şuanda mutluyum, ya sen?)
 • I hope you’ll realize how much you’re hurting me someday. (Umarım bir gün canımı ne kadar çok yaktığını fark edersin.)
 • If you give up on me, I’m going to give up on me too.  (Eğer benden vazgeçersen, ben de benden vazgeçeceğim.)
 • I hate missing someone and not being able to do anything about it. (Birini özlemekten ve bunun işe yaramamasından nefret ediyorum.)
 • But the all didn’t see the little bit of sadness in me.  (Fakat tümü içimdeki mutsuzluğun azını bile göremedi.)
 • Life is short, there is no time to leave important words UNSAID. ( Hayat kısa, söylenmemiş önemli sözcüklerden ayrılmak için vakit yok.)
 • Never put your happiness in someone else’s hands.  (Mutluluğunu asla bir başkasının ellerine koyma.)
 • It’s never the tear that measure the PAIN, sometimes its the SMILE we fake.  (Hiçbir zaman acımızı ölçen gözyaşları değildi: sahte gülüş.)
 • I always found the right one on wrong time.  (Her zaman doğru olanı yanlış zamanda buldum.)
 • Silence is the most powerful SCREAM.  (Sessizlik en güçlü çığlıktır.)
 • I miss how you always MADE time for me.  (Benim için yarattığın zamanı özledim.)
 • Never give up on someone, you can’t spend a day not thinking about.  (Asla birinden vazgeçme, çünkü onu düşünmeden bir gün bile geçiremezsin.)
 • Please BURN my sad memories.  (Lütfen yak bütün kötü anılarımı.)
 • SLEEP away the sadness of today.  (Bugünün mutsuzluğunu uyuyarak geçiriyor.)
 • Loneliness doesn’t KILL, but sometimes i wish it DID.  (Umutsuzluk öldürmez fakat, bazen keşke şöyle böyle olsaydı dedirtir.)
 • The CURE of anything is salt WATER – Sweat, Tear, or the SEA. ( Bir şeyin tedavisi tuzlu sudur : Ter , Göz yaşı ve Deniz.)
 • We can do no great things, only small things with great love.  (Çok büyük şeyler yapamayız, büyük aşkla küçük şeyler …)
 • I just want to fall asleep until i don’t miss you anymore.  (Seni daha fazla özlemeyeceğimi bilene kadar uyumak istiyorum.)
 • I hate being broken. I hate that i cannot go back.  (Kırılmaktan nefret ediyorum, dönmemekten nefret ediyorum.)
 • The greatest pain that comes from love is loving someone you can never have. ( Aşktan gelen en büyük acı asla sahip olamayacağın kişiyi sevmektir.)
 • It’s never going to be the same again. And that’s whats killing me. (Asla hiçbir zaman aynı olmayacak. Ve bu beni öldüren şey.)