Üzgün Durum Sözleri (İngilizce)

0

Whatsapp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya kullanıcıları ruh hallerini belirtmek adına farklı durum sözleri paylaşmakta. Hazırladığımız durum güncellemeleri, anlamlı sözler kategorisinin bu bölümünde WP, FB, Instagram İngilizce dilde üzgün sözleri paylaşıyoruz.

 • My silence is just another word for my PAIN. (Sessizlik yalnızca acımı temsil eden bir başka kelime)
 • People cry, not because of weakness, It’s because they’ve been strong for too long. (İnsanlar ağlıyor, fakat güçsüz olduklarından değil. Uzun zamandan beri güçlü kaldıkları için.)
 • I am slowly giving up. (Yavaşça vazgeçiyorum.)
 • Make the most beautiful Mistakes, mine is you. (En güzel hatalar yap, benimki sensin.)
 • You’re the only exception. (Sen yalnızca istisnasın.)
 • Being Ignored, worst feeling ever. (İhmal edilmek, en kötü his.)
 • I’m not afraid to fall in LOVE, I’m afraid to fall for a wrong person again. (Aşık olmaktan değil, aynı yanlış insana denk gelmekten korkuyorum.)
 • A beautiful girl with gorgeous Eyes, a hidden world of Hurt & Lies. ( Devasa gözleriyle bir güzel kız, acı ve alanlarla dolu gizli bir dünya.)
 • I fall too fast, crush too hard, forgive too easy, and care too much. (Çok hızlı düşeceğim, çok sert çarpacağım, çok kolay affedeceğim ve çok umursayacağım.)
 • I’m leaving for our own Good, Now i’m happy, how about you? (İyiliğimiz için ayrılıyorum ve şuanda mutluyum, ya sen?)
 • I hope you’ll realize how much you’re hurting me someday. (Umarım bir gün canımı ne kadar çok yaktığını fark edersin.)
 • If you give up on me, I’m going to give up on me too.  (Eğer benden vazgeçersen, ben de benden vazgeçeceğim.)
 • I hate missing someone and not being able to do anything about it. (Birini özlemekten ve bunun işe yaramamasından nefret ediyorum.)
 • But the all didn’t see the little bit of sadness in me.  (Fakat tümü içimdeki mutsuzluğun azını bile göremedi.)
 • Life is short, there is no time to leave important words UNSAID. ( Hayat kısa, söylenmemiş önemli sözcüklerden ayrılmak için vakit yok.)
 • Never put your happiness in someone else’s hands.  (Mutluluğunu asla bir başkasının ellerine koyma.)
 • It’s never the tear that measure the PAIN, sometimes its the SMILE we fake.  (Hiçbir zaman acımızı ölçen gözyaşları değildi: sahte gülüş.)
 • I always found the right one on wrong time.  (Her zaman doğru olanı yanlış zamanda buldum.)
 • Silence is the most powerful SCREAM.  (Sessizlik en güçlü çığlıktır.)
 • I miss how you always MADE time for me.  (Benim için yarattığın zamanı özledim.)
 • Never give up on someone, you can’t spend a day not thinking about.  (Asla birinden vazgeçme, çünkü onu düşünmeden bir gün bile geçiremezsin.)
 • Please BURN my sad memories.  (Lütfen yak bütün kötü anılarımı.)
 • SLEEP away the sadness of today.  (Bugünün mutsuzluğunu uyuyarak geçiriyor.)
 • Loneliness doesn’t KILL, but sometimes i wish it DID.  (Umutsuzluk öldürmez fakat, bazen keşke şöyle böyle olsaydı dedirtir.)
 • The CURE of anything is salt WATER – Sweat, Tear, or the SEA. ( Bir şeyin tedavisi tuzlu sudur : Ter , Göz yaşı ve Deniz.)
 • We can do no great things, only small things with great love.  (Çok büyük şeyler yapamayız, büyük aşkla küçük şeyler …)
 • I just want to fall asleep until i don’t miss you anymore.  (Seni daha fazla özlemeyeceğimi bilene kadar uyumak istiyorum.)
 • I hate being broken. I hate that i cannot go back.  (Kırılmaktan nefret ediyorum, dönmemekten nefret ediyorum.)
 • The greatest pain that comes from love is loving someone you can never have. ( Aşktan gelen en büyük acı asla sahip olamayacağın kişiyi sevmektir.)
 • It’s never going to be the same again. And that’s whats killing me. (Asla hiçbir zaman aynı olmayacak. Ve bu beni öldüren şey.)
 • Some of us are just trying to get through the day without falling apart. (Bazılarımız parçalara ayrılmadan günü kurtarmaya çalışıyor.)
 • The higher you climb on love’s ladder,the harder you fall. (Aşkta ne kadar merdiven çıkarsan, düşüşün o kadar sert olacak.)
 • I’m invisible,until someone needs me. (Biri bana ihtiyaç duyana kadar görünmezim.)
 • Going to keep all secrets to myself since some people i can’t trust :'( (Güvenmediğim insanlardan dolayı, tüm sırlarımı kendime saklayacağım.)
 • There is no point in crying, the tears wont bring you back to me. (Ağlamanın anlamı yok. Göz yaşları seni bana geri getirmeyecek.)
 • Sometimes it’s better to be alone. Nobody can hurt you! (Bazen en iyisi yalnız olmak, kimse canını yakamıyor.)
 • I’m freezing, I’m starving, I’m bleeding to death, Everything’s fine.. (Donuyorum, açlıktan, kan kaybından ölüyorum. Herşey yolunda.)
 • The pain is there to remind me that I’m still alive. (Oradaki acı, bana hala hayatta olduğumu hatırlatıyor.)
 • The have no idea what a bottomless pit of misery I am. (Dipsiz kuyudaki acımın hiçbir anlamı yok.)
 • I feel crappy inside, like something just broke. (Kendimi berbat hissediyorum, kırılmış bir parça gibi.)
 • Sometimes people have to cry out all their tears, to make room for a heart full of smiles. (Bazen insanlar tüm gözyaşlarını dökmek zorunda kalıyor, kalbinde tamamıyla gülümsemeye yer açmak için.)
 • Love can’t be found where it doesn’t exist. (Olmadığı yerde aşkı bulamazsın.)
 • It seems to me that the harder I try the harder I fall. (Bana öyle geliyor ki ne kadar zoru denersem, düşüşüm de bir o kadar zor olacak.)
 • Loneliness is the human condition. No one is ever going to fill that space. (Yalnızlık insanlık halidir. Bu boşluğu asla kimse dolduramayacak.)
 • I hate when people say they miss you, but don’t make a effort to speak to you or see you!! (Seni özledim diyen insanlardan nefret ediyorum, konuşmak veya seni görmek için hiçbir çaba göstermiyorlar!)
 • The part isn’t that we never talk, its that we used to talk everyday. (İşin üzücü yanı hiçbir zaman konuşmayacağımız değil, her gün konuşuyor olmamızdı.)
 • The hardest part about loving someone, is watching that person love another person. (Birine aşık olmanın en güç yanı, birini diğerine aşık olurken izlemek.)
 • A beautiful dress can change the personality but beautiful behavior can the life! (Güzel bir kıyafet kişiliğini , fakat güzel davranış hayatını değiştirebilir!)
 • Only you can put a smile on my face when i’m sad… (Üzgün olduğum vakitlerde yüzümü bir tek sen güldürürsün.)

Türkçe çevirisiyle beraber İngilizce Üzgün Sözlere göz atabilirsiniz.

Kullanıcıların yaptığı ilgili aramalar: İngilizce acıklı durum sözleri, üzgün olduğunu belirten sözler, üzücü Whatsapp durumu sözü, yabancı dilde sevgilisinden ayrılan üzgün durum sözleri, acıyı anlatan en iyi whatsapp durumları, Türkçe çevirili Facebook için anlamlı ve derin üzgün ifade sözleri, kalp acıtan derin anlamlı sözler…